Algemeen‎ > ‎

Wie is wie?

CASS
 
In het CASS overleggen de vertegenwoordigers van de verschillende schoolbesturen op niveau van de scholengemeenschap.
 
Leden
Voorzitter: Marc Gijbels                              
Ondervoorzitter: Mathy Maesen                               
Secretaris: Jos Martens                           
Penningmeester: Ria Hendrix
                               
Leden: Jan Nelis, Leopold Kelchtermans, Ann Geukens, Michel Cuypers
 
OCSG
 
In het OCSG overleggen vertegenwoordigers van het personeel van de verschillende scholen met vertegenwoordigers van deze schoolbesturen over het personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap.
Het OCSG kan onderhandelen over of adviezen formuleren bij voorstellen of hervormingen die gevolgen hebben voor het personeel van de scholen.
 
Leden
Vetegenwoordiging schoolbesturen 
Voorzitter: Mathy Maesen                                        
Leden: Ria Hendrix, Benny Van Bocxlaer, Jos Martens, Ann Geukens, Leopold Kelchtermans, Marc Gijbels,                  
Vertegenwoordiging personeel
Secretaris:                               
Leden: Daniëlle Luijs, Ilse Geelen, Tanja Schepers, Martine Simons, Sandra Leynaert, Lydie Crijns, Lotte Soors
 
Adviserend coördinerend directeur scholengemeenschap: Paula Dierckx
 
Subpagina''s (1): Organogram
Comments