Welkom

Op deze website stellen negen katholieke basisscholen zich voor. Samen vormen ze de Scholengemeenschap Ge-Negen. 
Scholengemeenschap Ge-Negen biedt een grote waaier aan studiemogelijkheden en wil bruggen bouwen tussen schooldirecties, 
personeel, leerlingen en ouders. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we samen sterk staan om kwaliteitsvol onderwijs aan te 
bieden aan de kinderen in onze regio.
 
Deze site wil voor de gebruiker een makkelijk te raadplegen bron van informatie zijn.
Hier kan je, via handige links, kennismaken met de verschillende scholen, wie we zijn en hoe we werken.
 
Onze scholengemeenschap vind je gespreid over twee gemeenten, Peer en Hechtel-Eksel.
Met meer dan 2500 leerlingen en een 280-tal personeelsleden horen we bij de grotere scholengemeenschappen basisonderwijs in Limburg.


Bovendien zijn wij één van de scholengemeenschappen waarbij ook een school voor buitengewoon onderwijs is aangesloten.
Hierdoor krijgen leerkrachten van het gewoon onderwijs de kans om kennis te maken met de structuur en de specifieke werking van het buitengewoon onderwijs en is er een uitwisseling van expertise mogelijk.